Iechyd anifeiliaid Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Masnach ryngwladol Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm Ni Yw Ffermio Cymru

Ffermio mynydd a'r ucheldir

Defaid yn yr ucheldir yng Nghymru

Mae’r amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan ffermwyr yn ardaloedd ucheldir Cymru yn ddigymar mewn unrhyw ddiwydiant arall ac yn cynnwys  darpariaeth bwyd diogel o ansawdd uchel; ffurfio a rheoli ein hannwyl dirwedd Gymreig sy’n cynnal trefn amrywiol o rywogaethau a chynefinoedd; ynghyd â darpariaeth ystod o wasanaethau ecosystem rydym ni oll yn dibynnu arnynt.

Mae Bwrdd Ardaloedd Llai Ffafriol NFU Cymru yn cynrychioli diddordebau ffermwyr yr ucheldir ac yn cynnwys aelodau o Ardaloedd Llai Ffafriol Cymru.

Gall aelodau darllen cofnodion y bwrdd yma.