Iechyd anifeiliaid Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Ffermio mynydd a'r ucheldir Masnach ryngwladol Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm

Ni Yw Ffermio Cymru

Bel silwair ar tractor. Mae'r geiriau ar y bel yn dweud 'We Are Feeding a Nation'

Mae ffermwyr Cymru yn angerddol am ddarparu amrywiaeth enfawr o fwyd Cymreig i ni i gyd ei fwynhau. Ond mae ffermio yn golygu llawer mwy na thyfu bwyd gwych. Ffermio yng Nghymru yw conglfaen y diwydiant cadwyn cyflenwi bwyd a diod Gymreig gwerth £7.9 biliwn, ac ar draws y diwydiant cadwyn gyflenwi bwyd a diod cyfan mae dros 239,000 o bobl yn cael eu cyflogi, gyda bron i 53,000 o'r bobl hyn yn cael eu cyflogi ar ffermydd Cymru. Cafodd ein hymgyrch Ni Yw FFermio Cymru ei lansio i helpu ennill cefnogaeth i ffermwyr Cymru, ac yn cynnig y cyfle i bawb chwarae rhan i hybu'r diwydiant.

Defnyddiwch #NiYwFfermioCymru ar eich lluniau Trydar.