Iechyd anifeiliaid Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Ffermio mynydd a'r ucheldir Masnach ryngwladol Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm

Ni Yw Ffermio Cymru

Bel silwair ar tractor. Mae'r geiriau ar y bel yn dweud 'We Are Feeding a Nation'

Cafodd ein hymgyrch Ni Yw FFermio Cymru ei lansio i helpu ennill cefnogaeth i ffermwyr Cymru, ac yn cynnig y cyfle i bawb chwarae rhan i hybu'r diwydiant.

Defnyddiwch #NiYwFfermioCymru ar eich cyfryngau cymdeithasol.