Iechyd anifeiliaid Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Ffermio mynydd a'r ucheldir Masnach ryngwladol Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm Ni Yw Ffermio Cymru

Amgylchedd

Amaeth sy’n ffurfio dros 80% o arwynebedd tir Cymru ac mae ffermwyr yn chwarae rhan allweddol wrth gynnal a gwella ein hamgylchedd naturiol a chefnogi darpariaeth gyflawn o wasanaethau ecosystem megis creu cynefinoedd a’u rheolaeth, storio carbon, dwr glân a chronni dwr i leihau effeithiau llifogydd, ochr yn ochr â’n prif swyddogaeth o gynhyrchu bwyd.

Drwy waith ein Bwrdd Materion Gwledig, mae NFU Cymru’n ceisio hyrwyddo’r cyfraniad cadarnhaol wna ffermwyr i’r amgylchedd.

Darllenwch cofnodion y bwrdd Materion Gwledig yma.