Iechyd anifeiliaid Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Ffermio mynydd a'r ucheldir Masnach ryngwladol Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm Ni Yw Ffermio Cymru

Cadwyn cyflenwi

Hamper bwyd gyda cynyrch Cymreig

Mae storm berffaith o gyfyngiadau teithio cysylltiedig â Covid a rheolau hunan-ynysu, a symudiad rhydd dinasyddion yr UE sy’n dod i ben oherwydd Brexit yn achosi prinder staff cronig. Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am sut rydym yn mynd i'r afael â'r problemau ac yn helpu i gadw'ch busnesau i redeg.

Hefyd, ein prif ffocws yw hyrwyddo defnydd holl fwyd Cymreig a Phrydeinig drwyddi draw’r sectorau adwerthu, brandiau, gwasanaethau bwyd, llywodraeth a chyfanwerth i helpu cwtogi’r cadwyni cyflenwi a galluogi telerau teg ar gyfer masnach.