Cofnodion byrddau NFU Cymru

Rydym yn cadw cofnodion o'n holl drafodion yng nghyfarfodydd ein byrddau. Mae cofnodion yn cael eu cymeradwyo gan y cadeirydd perthnasol yn y cyfarfod nesaf.

Ar y dudalen hon fe welwch gofnodion ein Cyngor Cymreig a byrddau nwyddau.

Os hoffech weld cofnodion o unrhyw un o'n cyfarfodydd sirol cysylltwch ag NFU Cymru neu llenwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon. Bydd eich cais yn cael ei drosglwyddo i'r sir berthnasol a fydd yn anfon y cofnodion y gofynnwyd amdanynt.

Mae cofnodion cyfarfodydd bwrdd NFU Cymru ar gael i aelodau yr NFU yn unig.

Cyngor Cymreig NFU Cymru
Bwrdd Da Byw NFU Cymru
Bwrdd Llaeth NFU Cymru
Bwrdd Ardaloedd Llai Ffafriol (LFA) NFU Cymru
Bwrdd Materion Gwledig NFU Cymru
Grwp Cnydau a Garddwriaeth NFU Cymru

Gofynnwch gwestiwn i ni am y dudalen hon

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch ymholiad bydd NFU Cymru yn cysylltu â chi ac, os yw’n briodol, bydd eich cwestiwn yn cael ei drosglwyddo i un o’n timau polisi.

You have 0 characters remaining.

By completing the form with your details on this page, you are agreeing to have this information sent to the NFU for the purposes of contacting you regarding your enquiry. Please take time to read the NFU’s Privacy Policy if you require further information.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.