Iechyd anifeiliaid Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Ffermio mynydd a'r ucheldir Masnach ryngwladol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm Ni Yw Ffermio Cymru

Lobïo gwleidyddol

Llun o'r Senedd yng Nghaerdydd

Mae NFU Cymru yn gweithio’n agos gyda'r Senedd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain, er mwyn helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau bosib ar gyfer aelodau.

Cynnwys ein gwaith yw cyfarfod ag Aelodau's Senedd, Aelodau Seneddol, eu staff yn ogystal â Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Prydain a gweision sifil er mwyn dylanwadu a ffurfio polisi.

At hynny mae NFU Cymru’n ymateb i bob ymgynghoriad perthnasol Llywodraeth Cymru, yn paratoi a chyflwyno tystiolaeth i Bwyllgorau’r Senedd ac yn darparu unrhyw ddefnydd briffio perthnasol all fod angen ar Aelodau'r Senedd a Aelodau Seneddol.