Pwy yw pwy

Mae NFU Cymru yn sefydliad aelodaeth a arweinir gan dîm o swyddogion etholedig, yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr arbenigol er budd ein ffermwyr a thyfwyr. Dewch i gwrdd â thîm NFU Cymru sy'n eich cynrychioli.

Tîm Gynghorwyr Sirol

Mae ein rhwydwaith o Gynghorwyr Sirol yn sicrhau bod gennym gynrychiolaeth ym mhob rhan o Gymru. Mae ein pum cynghorydd yn gweithio'n agos gydag ysgrifenyddion grŵp ym mhob sir ac yn cynorthwyo aelodau gydag unrhyw faterion sydd ganddynt.

Trefnir digwyddiadau a chyfarfodydd sirol NFU Cymru gan ein Hymgynghorwyr Sirol. Ewch i'n tudalen digwyddiadau i ddod o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi.


Gofynnwch gwestiwn i ni am y dudalen hon

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch ymholiad bydd NFU Cymru yn cysylltu â chi ac, os yw’n briodol, bydd eich cwestiwn yn cael ei drosglwyddo i un o’n timau polisi.

You have 0 characters remaining.

By completing the form with your details on this page, you are agreeing to have this information sent to the NFU for the purposes of contacting you regarding your enquiry. Please take time to read the NFU’s Privacy Policy if you require further information.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.