Pwy yw pwy

Mae NFU Cymru yn sefydliad aelodaeth a arweinir gan dîm o swyddogion etholedig, yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr arbenigol er budd ein ffermwyr a thyfwyr. Dewch i gwrdd â thîm NFU Cymru sy'n eich cynrychioli.

Aled Jones

Aled Jones

Llywydd NFU Cymru

Ffermwr llaeth wythfed cenhedlaeth yw Aled Jones ac mae'n ffermio ger Caernarfon gyda'i fab Osian. Maen nhw'n rhedeg buches o Holsteins.

Abi Reader

Abi Reader

Dirprwy Lywydd NFU Cymru

Mae Abi Reader yn ffermwr cymysg trydedd genhedlaeth, ac yn ffermio mewn partneriaeth â’i rhieni a’i hewythr yng Ngwenfô ychydig y tu allan i Gaerdydd. Mae Fferm Goldsland yn gartref i 200 o wartheg godro, 150 o ddefaid, 90 o wartheg eidion a 120 erw o dir âr. Mae Abi yn gyd-sylfaenydd Cows on Tour, yn westeiwr ar 'Open Farm Sunday'ac yn gyn-Ffermwraig y Flwyddyn NFU Cymru Wales.

Jonathan Wilkinson

Jonathan Wilkinson

Cadeirydd y bwrdd Llaeth

Hedd Pugh

Hedd Pugh

Cadeirydd y bwrdd Materion Gwledig

Rob Lewis

Rob Lewis

Cadeirydd y bwrdd Da Byw

Kath Whitrow

Kath Whitrow

Cadeirydd y bwrdd Ardaloedd Llai Ffafriol (LFA)

Andrew Davies

Andrew Davies

Cadeirydd y grwp Cnydau a Garddwriaeth

Richard Williams

Richard Williams

Cynrychiolydd Dofednod

Elwyn Evans

Elwyn Evans

Cynrychiolydd Tenantiaid

Hedd Pugh

Hedd Pugh

Cynrychiolydd y Cynllun Cymorth Cyfreithiol (LAS)

Gweithwyr NFU Cymru

Tîm gweithredol

John Mercer

John Mercer

Cyfarwyddwr

[email protected]

Dylan Morgan

Dylan Morgan

Dirprwy Cyfarwyddwr a Pennaeth Polisi

[email protected]

Kevin Owen

Kevin Owen

Pennaeth Gweithrediadau

[email protected]

Tîm Gynghorwyr Sirol

Mae ein rhwydwaith o Gynghorwyr Sirol yn sicrhau bod gennym gynrychiolaeth ym mhob rhan o Gymru. Mae ein pum cynghorydd yn gweithio'n agos gydag ysgrifenyddion grŵp ym mhob sir ac yn cynorthwyo aelodau gydag unrhyw faterion sydd ganddynt.

Trefnir digwyddiadau a chyfarfodydd sirol NFU Cymru gan ein Hymgynghorwyr Sirol. Ewch i'n tudalen digwyddiadau i ddod o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi.

Gwawr Parry

Gwawr Parry

Cynghorwr Sirol Sir Drefaldwyn a Clwyd

[email protected]

Aled Davies

Aled Davies

Cynghorwr Sirol Morgannwg a Sir Gaerfyrddin

[email protected]

Iestyn Pritchard

Iestyn Pritchard

Cynghorwr Sirol Sir Feirionnydd, Canolbarth Gwynedd a Sir Fon

[email protected]

Peter Howells

Peter Howells

Cynghorwr Sirol Sir Benfro a Ceredigion

[email protected]

Stella Owen

Stella Owen

Cynghorwr Sirol Sir Fynwy, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog

[email protected]

Tîm Polisi

Rachel Lewis-Davies

Rachel Lewis-Davies

Cynghorwr Cenedlaethol yr Amgylchedd a Defnydd Tir

[email protected]

Dafydd Jarrett

Dafydd Jarrett

Cynghorwr Cenedlaethol Bwyd a Ffermio

[email protected]

Tori Morgan

Tori Morgan

Cynghorwr Cenedlaethol Polisi

[email protected]

Huw Thomas

Huw Thomas

Cynghorwr Gwleidyddol

[email protected]

Lowri Morris

Lowri Morris

Cynghorwr Polisi Dan Hyfforddiant

[email protected]

Tîm Aelodaeth

Dilwyn Harries

Dilwyn Harries

Cynghorwr Aelodaeth

[email protected]

Tîm Cyfathrebu

Daniel Johns

Daniel Johns

Rheolwr Cyfathrebu

[email protected]

Rhian Hammond

Rhian Hammond

Cynghorwr Cyfathrebu (Digidol)

[email protected]

Clare Williams

Clare Williams

Cynghorwr Cyfathrebu (Cyhoeddiadau)

[email protected]

Tîm Cymorth

Sarah Thomas

Sarah Thomas

Rheolwr Swyddfa

[email protected]

Rhael Carter

Rhael Carter

Cynorthwydd Gweinyddol

[email protected]

Shannon Powell

Shannon Powell

Cynorthwydd Gweinyddol

[email protected]

Gofynnwch gwestiwn i ni am y dudalen hon

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch ymholiad bydd NFU Cymru yn cysylltu â chi ac, os yw’n briodol, bydd eich cwestiwn yn cael ei drosglwyddo i un o’n timau polisi.

By completing the form with your details on this page, you are agreeing to have this information sent to the NFU for the purposes of contacting you regarding your enquiry. Please take time to read the NFU’s Privacy Policy if you require further information.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.