Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Ffermio mynydd a'r ucheldir Masnach ryngwladol Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm Ni Yw Ffermio Cymru

Iechyd anifeiliaid

Gwartheg Dion Cymreig mewn cae yn y Bannau Brycheiniog

Mae NFU Cymru yn ymgymryd â gwaith polisi mewn meysydd sy’n cynnwys Diciâu gwartheg a chlefydau endemig eraill anifeiliaid ac yn ymateb i glefydau allddod ac egsotig.

Ar yr un pryd, rydym yn hyrwyddo safonau uchel lles anifeiliaid ar draws rhywogaethau.

Rydym yn lobïo’n weithredol yn erbyn rheoleiddiad anghyfartal, anfanteisiol a heb sail wyddonol.