Iechyd anifeiliaid Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Ffermio mynydd a'r ucheldir Masnach ryngwladol Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm Ni Yw Ffermio Cymru

Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy

Buwch llaeth mewn cae gyda melin wynt

Mae ffermio yng Nghymru a Phrydain yn falch o fod yn arweinydd byd-eang o ran cynhyrchu bwyd sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd gyda'r uchelgais i ddod yn sero net erbyn 2040.

Rydym yn cefnogi ein ffermwyr a thyfwyr ar eu taith i gyflawni’r uchelgais hwn ac yn tynnu sylw at yr offer sydd eu hangen i fod yn wydn i newid yn yr hinsawdd tra’n gwneud y gorau o unrhyw gyfleoedd y gall eu cynnig. Bob cam o'r ffordd rydyn ni'n tynnu sylw'r llywodraeth at yr hyn sydd ei angen ar ffermwyr i gyrraedd ei dargedau uchelgeisiol.

Darllenwch ein hadroddiad taith i sero net.