Tîm cyfathrebu

Mae'r tîm cyfathrebu yn delio gyda pob ymholiad gan y cyfryngau cenedlaethol.

Mae'r tîm ar gael Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.45yb - 5yh

Ffoniwch y tîm ar 01982 554200

Mae swyddog ar gael tu allan i'r oriau uchod ar 07860 423 299

Rhian Hammond

Cynghorwr Cyfathrebu (Digidol)

Clare Williams

Cynghorwr Cyfathrebu (Cyhoeddiadau)

Cysylltwch â'r tîm drwy defnyddio'r ffurflen isod: