Iechyd anifeiliaid Newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy Amgylchedd Busnes fferm a polisiau amaeth Cadwyn cyflenwi Ffermio mynydd a'r ucheldir Lobïo gwleidyddol Troseddau gwledig Tenantiaid fferm Ni Yw Ffermio Cymru

Masnach ryngwladol

A lady and man shaking hands

Ers i’r penderfyniad gael ei wneud i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae NFU Cymru wedi bod ar flaen y gad o ran cynrychioli buddiannau aelodau i Lywodraeth Cymru a’r DU, cymryd rhan a chynrychioli barn y sector yn y grwpiau rhanddeiliaid perthnasol a nodi anghenion ffermwyr Cymru o ran masnachu gyda’r UE a gweddill y byd.