Cnydau a garddwriaeth Da byw Dofednod

Llaeth

Mae ffermwyr llaeth Cymru yn cynhyrchu llaeth o’r ansawdd uchaf o amgylch sail safonau byd-arweiniol iechyd a lles anifeiliaid, hylendid ac amddiffyn yr amgylchedd.

Mae NFU Cymru yn brwydro i gefnogi aelodau yn y sector llaeth yn ogystal â gosod y diwydiant ar lwybr i gynnydd cynaliadwy yn y dyfodol.

Gall aelodau darllen cofnodion y bwrdd yma.