Cnydau a garddwriaeth Llaeth Da byw

Dofednod

Chickens

Mae NFU Cymru yn gweithio’n galed i gynrychioli a diogelu buddiannau aelodau’r sector.

Wrth i ni weithio gyda’n cydweithwyr yn yr NFU, mae gennym ddyfnder gwybodaeth ac ystod o arbenigedd i sicrhau bod NFU Cymru yn cynrychioli eich busnes yn effeithiol. Yn gyfunol, rydym yn cynrychioli’r sectorau wyau maes a chawell, magu cywennod, y sector porthiant, cynhyrchu a phrosesu cywion brwylio a thwrcïod.