Llaeth Da byw Dofednod

Cnydau a garddwriaeth

Mae NFU Cymru mewn safle unigryw i osod yr agenda a chyflawni gweledigaeth ffermio tir âr y gall ffermwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr, y llywodraeth a’r cyhoedd oll weithio tuag ati.

Swyddogaeth y Grwp Gwaith Cnydau Cyfunol a Garddwriaeth yw diogelu buddiannau tyfwyr a chreu cyfleoedd ar gyfer eu busnesau.

Gall aelodau darllen cofnodion y grwp yma.