Cnydau a garddwriaeth Llaeth Dofednod

Da byw

Cred NFU Cymru’n frwd bod ffermwyr Cymru’n cynhyrchu cig coch i safonau uchaf ansawdd iechyd a lles anifeiliaid. Byddwn yn parhau i hyrwyddo ffermwyr da byw Cymru i benderfynwyr a rhanddeiliaid y diwydiant, yn cynnwys y sectorau prosesu ac adwerthu.

Mae’r Bwrdd Da Byw a’r tîm polisi yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bargen deg ar gyfer y diwydiant da byw yng Nghymru, yn ogystal â hyrwyddo cig eidion ac oen Cymru.

Gall aelodau ddarllen cofnodion y bwrdd yma.