Diogelwch fferm Addysg NFU Ansawdd dŵr Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Sero net

Rydym yn deall bod gan ffermwyr a thyfwyr y pŵer i wneud cyfraniad enfawr i frwydro yn erbyn cynhesu hinsawdd. Fel blaenoriaeth polisi, ein nod yw cyfeirio at yr arweiniad a'r gefnogaeth orau i'ch helpu ar eich taith sero net.

Mae’r diwydiant wedi gosod uchelgais i fod yn sero net erbyn 2040.