Gwylio nawr: Neges gan y Dirprwy Llywydd

Aled Jones - Video Message _73433

Gallwch weld sut mae NFU Cymru yn gweithio i chi yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn trwy flog gan Ddirprwy Lywydd NFU Cymru Aled Jones, wedi ei recordio ar ei fferm yng Nghaernarfon.

Yr wythnos yma, mae Aled Jones yn trafod Y Mesur Amaeth, Cynhadledd NFU Cymru a Wythnos iechyd meddwl amaeth.

Fe fydd Aled yn cynnig cipolwg ar waith NFU Cymru gyda’r Llywodraeth, y gadwyn gyflenwi a rhanddeiliaid er mwyn dangos sut y mae NFU Cymru yma ar eich cyfer chi, nawr ac yn y dyfodol.


Last edited: 16:32 on 16 October 2020

Share this story:


© NFU Cymru 2021