NFU Cymru Cyfarfod Sirol Meirionnydd

NFU Cymru Cyfarfod Sirol Meirionnydd

Siaradwraig Wâdd  – Helen Pye Rheolwr Partneriaethau Parc Cenedlaethol Eryri

Nos Fawrth 26ain o Chwefror 2019 - 7.30yh

Clwb Rygbi Dolgellau

Hoffech chi ddylanwadu ar yr hyn sydd yn digwydd o fewn Y Parc Cenedlaethol?

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhoi cynllun at ei gilydd ar gyfer y bobol sydd yn byw, gweithio ac ymweld gyda’r Parc, ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.  Yn y gorffennol mae wedi bod yn cael ei adnabod fel cynllun strategol, y tro yma mae nhw am i’r gymuned fod yn rhan o’i gynllunio.

Bydd Helen Pye, Rheolwr Partneriaethau y Parc yn ymuno gyda ni i drafod y cynlluniau arfaethedig yn ein Cyfarfod Sirol nesaf.

Dyma gyfle i chi eistedd i lawr gyda’r aelod o staff sydd yn arwain ar y broses.  Cyfle rhy dda i beidio a chymryd mantais ohono.

Bydd cyfle hefyd i gael diweddariad polisi a chlywed gan gynrychiolwyr sirol ar fyrddau NFU Cymru.  Gobeithio yn fawr y gallwch ddod draw atom.

Gellir dod o hyd i gofnodion y Byrddau a diweddariadau polisi yn  www.nfu-cymru.org.uk.

Mae hwn yn  gyfarfod agored ac mae croeso cynnes i pob aelod fynychu, o Harlech i Aberdyfi a Llwyngwril i Gorwen..

Gobeithio yn wir y gallwch ddod i’r cyfarfod a chofiwch bod y cyfarfod yma yn un sy’n agored i holl aelodau NFU Cymru, felly lledaenwch y neges a dewch a llond car hefo chi.

Event Details

Starts: 26 February 2019 at 19:30

Ends: 26 February 2019 at 21:00

Event Cost: Free

Location: Clwb Rygbi Dolgellau LL40 1UU

Please note: Above location is approximate and is based on the event's postcode.

Published on: 07 February 2019

Share this story:

© NFU Cymru 2019